Διεύθυνση: Μπουνιαλή 25, Χανιά
Τηλέφωνο: 28210 55505
email: info@easyfm.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 28210 55505